Frouke en Team

Samenwerken met impact

Frouke Kramer

Ruim 12 jaar werk ik als presentatie- mediatrainer en spreker. En het is me met de paplepel ingegoten. Mijn moeder Judith Bosch was jarenlang een bekende televisie presentatrice. Van haar leerde ik om het ‘gewoon’ te vinden om in de aandacht te staan. En behalve zelf op het podium staan, haal ik grote voldoening uit het ontwikkelen van anderen. Telkens weer word ik bevestigd hoe de vaardigheid van effectief communiceren altijd en overal van belang is. De recente ontwikkelingen in de wereld geven het (professioneel) spreken bovendien weer een nieuwe impuls. Een nieuwe richting. Want naast het live spreken en presenteren, neemt het online presenteren een enorme vlucht. Noodgedwongen worden we massaal uitgedaagd om ons verhaal, onze diensten, ons pleidooi en onze training of coaching ook online te delen met onze doelgroep. Of in hybride vorm. Met dezelfde impact. Ik verdiep me voortdurend in de actualiteit en ontwikkel nieuwe trainingen. Altijd volgens de beproefde methodiek ‘leren door doen’. Zo ondersteun en coach ik mijn klanten hoe zij hun boodschap het beste overbrengen bij hun potentiële fans. Met een positieve mindset, ook in geval van crisiscommunicatie. Bovendien leer ik op mijn beurt van de professionals met wie ik mag werken.

Ik ben afgestudeerd als psychologe, werkte jarenlang als consultant in het bedrijfsleven en besloot in 2008 om van communicatie mijn beroep te maken. Mijn talenten en ervaring kan ik hierin uitstekend kwijt: een analytische geest, grote mensenkennis en er altijd op gericht om anderen te versterken in hun communicatievaardigheden als professional. Ik focus als trainer en coach op het succesvol(ler) maken van mijn deelnemers. Ik leer iedereen hoe ze hun eigen verhaal, product of dienst overbrengen. Of dat nu is in de rol van spreker, coach, trainer of dagvoorzitter. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen – meer – impact kan maken. Voor iedere gelegenheid en voor ieder ‘publiek’.

Team

Als teamplayer en verbinder verzamel ik voortdurend professionals om me heen met wie ik graag  samenwerk. En van wie ik leer. Ieder van hen met een eigen expertise die aanvullend is op mijn kwaliteiten. Door ook hun talent in te zetten, vergroten we de impact van onze deelnemers nog verder.

Sanneke Bos

Ik werk als communicatietrainer en trainingsacteur.
Mijn expertise en passie zit in gespreksvoering. Van feedbackgesprekken tot gesprekken met betrokkenen bij kindermishandeling, van sollicitatie gesprekken tot mediationgesprekken.

Lees meer

Mijn trainingen zijn altijd interactief; leren door te doen en te ervaren. De tools die je aangereikt krijgt zijn direct toepasbaar, ik werk vanuit heldere theoretische kaders.

Werken met Frouke is een feestje. We zijn goed op elkaar ingespeeld, weten allebei ons gemakkelijk te verbinden met een groep, en met ons enthousiasme inspireren wij de deelnemers zodat zij zelf met het geleerde op de werkvloer aan de slag kunnen.

Theateropleiding /NLP Master/ Geweldloos Communiceren/Oplossingsgericht Werken/Voice Dialogue)

Bettie Ubels

Als interim manager ondersteun ik Raden van Bestuur en directies bij het vernieuwen van hun organisaties zodat resultaten toenemen. Een organisatie is succesvoller als zij dichtbij haar kern blijft en consistent hun missie en visie uitdraagt. Hoe authentieker, hoe meer impact je maakt.

Lees meer

Dit geldt ook voor mensen. Frouke en ik delen de overtuiging dat mensen het verschil maken. We gaan uit van ieders unieke kwaliteiten.

Frouke coacht mensen in hoe zij hun persoonlijkheid kunnen inzetten om hun presentatie krachtiger neer te zetten. Frouke weet als geen ander mensen in korte tijd vertrouwen te geven in zichzelf. Hierdoor wordt hun communicatie overtuigender. Bovendien is Frouke een fijn mens om mee te werken.

Marike

Marike Timmermans

Als persvoorlichter word ik veelal ingehuurd als bedrijven meer zichtbaarheid willen of hun expertstatus willen versterken. Ik word dan onderdeel van de organisatie en zorg ervoor dat ze met regelmaat in het nieuws komen en dat de pers de weg naar die organisatie weet te vinden.

Lees meer

Maar ook vinden mensen hun weg naar mij als zij hun imago willen versterken, verbeteren óf willen behoeden van schade. In dat laatste geval hebben we het over crisiscommunicatie.

Als persvoorlichter focus ik me veelal op het opbouwen en onderhouden van een relatie met de media. Samen met Frouke train ik besturen van bedrijven, organisaties en verenigingen in hoe zij zich weerbaar kunnen maken voor de pers. We kijken naar de verschillende crisisvormen en welke reactie bij welke vorm past en wenselijk is. Ik werk graag samen met Frouke; we hebben schik in het geven van trainingen en plezier om en met elkaar. Dat plezier stralen we ook uit en krijgen we altijd positieve feedback over van onze cursisten.

Judith Bosch

Frouke Kramer is mijn dochter en ik ben apetrots en blij dat ze in mijn schoenen is getreden. Het is helemaal niet zo vanzelfsprekend dat je als moeder en dochter samen kunt werken, en dat je dat nog leuk vindt ook. Haar belangstelling voor mijn vak is er altijd geweest. Een televisiecarrière ambieerde ze niet, maar wel het trainen van (vaak nog onontdekte) talenten. Met ons tweeën verlegden we onze aktiviteiten door de jaren heen naar een veel breder scala van potentiële deelnemers die in of door de media bekend(er) werden.

Lees meer

Of die zich zakelijk beter wilden leren presenteren, zoals het geven van pitches of het toespreken van klanten, personeel of stakeholders. Frouke’s  benadering vanuit haar psychologie en commerciële achtergrond, samen met mijn benadering vanuit mijn 20 jaar presentatie en radio- en tv-ervaring, bleek een ideale combi. Uiteindelijk kon zij het uitstekend alleen af, en kon ik met “pensioen”. Frouke levert degelijk en blijvend effectief resultaat.

En ja, ik spring nog wel eens in, bijvoorbeeld met een ”overval”: kom ik met een draaiende camera binnen en stel een paar vervelende vragen. Zeer leerzaam en een onvergetelijke ervaring leerzaam voor de cursisten.